Vi fortsetter å kjempe for dyrene i disse koronatider

3 April, 2020

 

Anima kontoret er blitt en virtuell arbeidsplass i disse koronatider.

Plutselig ble hverdagen snudd på hodet på grunn av koronapandemien. Hele verden er lukket ned og ingen har opplevd lignede. Derfor er det viktig at vi står sammen og tar ansvar, slik at vi kan bekjempe viruset.

Hos Anima tar vi våre forhåndsregler og følger myndighetenes råd. Derfor er Anima kontoret blitt en virtuell arbeidsplass. Men vi fortsetter selvfølgelig den viktige jobben og kjemper videre for dyrene. Det er viktigere enn noen gang, da de fort kan bli glemt i en slik krisetid.

Forbud av handel med ville dyr

Korona viruset oppstod på et marked i Kina, hvor folk handler, slakter og spiser ville dyr. Kina har tatt et skritt i riktig retning ved å innføre et landsdekkende forbud mot å spise og handle med ville dyr. Samtidig har de stengt 19.000 oppdrettsfarmer med ville dyr.

Tiden er moden for forandring, og derfor arbeider vi med våre internasjonale partnerorganisasjoner for å stoppe all handel og oppdrett av ville dyr i Kina!

Vi må endre måten vi behandler dyrene på, ikke bare i Kina men i hele verden, slik at vi kan unngå lignende epidemier i framtiden. Du kan hjelpe oss ved å skrive under her: