Stopp utvidelsen av skotsk lakseoppdrett

8 March, 2021

Fisk spist levende, sykdom og infeksjoner, og laks som blir spist levende av parasitter. En sjokkerende ny og større inspeksjon avslører utallige laks på skotske farmer som lider hvert år.


Stopp utvidelsen av lakseindustrien

Lakseoppdrettindustrien i Skottland har som mål å doble i størrelse innen 2030 – mens i Norge vil vi femdoble industrien innen 2050. I 2019 besto verdensmarkedet av ca. 1 millard laks, hvorav Norge står for 50% av det markedet, mens Skottland står for 10%.

Det er avgjørende at vi handler nå for å få slutt på denne endemiske grusomheten mot disse sensitive, intelligente dyrene.

Vær så snill, signer oppropet i dag! Vær med på å oppfordre den skotske regjeringen til å stanse den hensynsløse utvidelsen av denne industrien og stoppe mer dyrelidelse.

Utbredt lidelse

Den største avsløringen noensinne i den skotske laksenæringen avslører lidelser i bransjedekkende skala, med parasittangrep og sjokkerende dødelighet.

Skottland er den tredje største produsenten av oppdrettslaks i verden. Hvert år blir det opprettet mellom 24 og 56 millioner fisk i Skottland, som sendes til over 50 land over hele verden. Men mens næringen utvides betaler dyrene prisen. De nye opptakene avslører forferdelige forhold hos fem av Skottlands største lakseprodusenter, som står for over 96% av næringen.

Hva inspektørene fant

  • Laks med parasitter som spiser huden deres

  • Tang som vokser fra åpne sår og biter av kjøtt som mangler

  • Fisk i skittent, deoksygenert vann

  • Død fisk dumpet i åpne groper, noe som skaper en potensiell biosikkerhetsrisiko

  • Død fisk som flyter i overfylte, stimulifattige bur

Noen av disse forferdelige forholdene bryter dyrevelferdsloven, men mye av det som ble funnet er rett og slett standarden. Forholdene på en av de inspiserte oppdrettsanleggene var så dårlige at de ble rapportert til myndighetene.

Til tross for alt dette støtter den skotske regjeringen den uansvarlige utvidelsen av disse farmene. Millioner av fisk vil utsettes for lidelse, og dyrebare ville habitater kan bli skadet.

Skotsk lakseoppdrett: Den ekte kostnaden

I naturen vil atlantisk villaks reise tusenvis av mil. De er derimot sterkt begrenset i stimulifattige, overfylte merder på skotske farmer der de ikke kan gjøre annet enn å svømme målløst i opptil 2 år.

Sjølus

Sykdommer og parasittiske sjølus trives under disse intensive forholdene. Ikke bare påfører disse lusene smertefulle sår og spiser laks levende; behandlingene for å fjerne dem, som kjemiske bad og eksponering for varmt vann, kan gi laksen ytterligere smerte og stress. Mange av laksen som ble undersøkt, hadde utallige lakselus.

Høy dødelighet

Dødeligheten for fisk på skotske gårder er sjokkerende – bare de første 10 månedene i 2020 ble det rapportert nesten 3,7 millioner dødsfall. Disse uakseptable dødsfallene kan være forårsaket av sykdom, parasitter, skader og negative reaksjoner på håndtering. Etterforskere fant død fisk flytende i merdene.

Rensefisk

Også i merdene finner man såkalte rensefisk, som oppdrettere bruker i et forsøk på å fjerne lakselusen. Noen er fanget i naturen og plassert på farmene, disse intelligente skapningene lider av mange av de samme velferdsproblemene som laksen. Deres bruk kan være ineffektivt, og deres dyrebare liv bortkastet; mange blir kastet uten bedøvelse, når laksen har vokst seg ferdig.

Miljøpåvirkning

Noen ganger blir død laks dumpet på deponier - utsatt for dyreliv. Dette kan utgjøre en bio-sikkerhetsrisiko.

I mellomtiden kan vannforurensning, forårsaket av fiskeavfall og kjemikalier fra skotske lakseoppdrett, forårsake skadelig algeoppblomstring, som disse fangede dyrene ikke kan unnslippe. I tillegg er mange av kjemikaliene som slippes ut i miljøet fra disse farmene kjent for å være giftige for fisk, fugler og pattedyr.


Stopp utvidelsen av lakseindustrien

Du kan også signere det åpne brevet til Skotlands førsteminister på CIWF sine sider her.