Drapet i Loro Parque

4 September, 2019

Det er ikke lenger noen overraskelse at spekkhoggerne i Loro Parque lever under forferdelige forhold.

Vi har tidligere skrevet om spekkhoggeren Morgan, les her.

I parken tar de ikke hensyn til dyrenes naturlige behov, noe som fører til stress, frustrasjon, angst og sykdom.

De grusomme forholdene i parken og den hensynsløse behandlingen av dyrene, gjorde at spekkhoggerne Keto ikke klarte mer - det kostet hans trener livet. Dette skjedde i 2009.

Les mer om delfinarier og dyrenes uverdige forhold, og skriv under vår kampanje: 


Skriv under og fortell Tui at delfiner hører til i det fri

Loro Parque dekket over dødsfall

Da parkens trener Alexis Martinez på tragisk vis ble drept, fikk det ikke den oppmerksomhet som det burde fått.

Parken forsøkte i første omgang å dekke over hans død, ved å beskrive det som en drukningsulykke.

Senere kom det frem at parkens spekkhogger Keto hadde angrepet og drept Martinez under den daglige treningen. 

Det viste seg at Keto gjentatte ganger ikke hadde fått sin belønning, fordi han ikke utførte triksene riktig.

Da han etter flere forsøk ikke fikk sin belønning (mat), noe han var blitt vant til, angrep han Martinez og trakk han ned på bunnen i det tolv meter dype bassenget. Der ble han liggende med store skader fra en sulten og mishandlet spekkhogger.

Du kan lese mer om Keto’s liv i fangenskap her.

Keto hadde lenge vært frustrert og vist aggressiv adferd.
Han hadde blant annet svømt mot treneren sin med åpen munn og nektet å adlyde og utføre triks og kunster.

Burde ikke parken ha sett at det bare var et tidsspørsmål før noe alvorlig ville skje. Keto reagerte på mishandling, tvang og fangenskap. 

Det er ikke bevist, men det sier seg selv at trening av spekkhoggere i fangenskap er både risikabelt og farlig.

KRITIK AV Å HOLDE SPEKHOGGERE I FANGENSKAB
Da sannheten om dødsfallet kom frem, begynte man å se kritisk på spekkhoggernes forhold i fangenskap. Man fant dårlig trivsel, store tegn på stress, desperasjon og unormal adferd.

Denne tragiske hendelsen viser tydelig at forholdene i Loro Parque er farlig for både dyr og mennesker.

Store dyr i små basseng blir drevet til vanvidd, frustrasjon og aggresjon.

Men denne hendelsen er tydeligvis ikke nok til å endre på de dårlige forholdene i parken, dyrene må fortsatt leve i små basseng. Men det ble forbudt for trenerne å være i vannet sammen med spekkhoggerne.

TUI MÅ TA ANSVAR
Loro Parque stortrives med at selskaper som TUI, hvert år sender sine gjester til parken for å bli underholdt av spekkhoggere.

Anima mener at dyr ikke er underholdning.
Derfor kjemper vi for at Tui skal slutte å sende turister til delfinarier

Så lenge parken fortsetter med å utnytte disse store, intelligente dyrene, vil både dyr og mennesker være i fare.


Skriv under og fortell Tui at delfiner hører til i det fri