Stopp kverning av nyklekte kyllinger

3 April, 2024

Hvert år blir det lagt, ruget og klekt cirka 7 millioner egg i eggindustrien. Av de klekte eggene er cirka halvparten hannkyllinger, som betyr at hvert år blir det kvernet over 3 millioner kyllinger.


Stopp kverning av nyklekte kyllinger

 
1 Start 2 Complete

I eggindustrien blir kverningen kalt “maserasjon”, og hanekyllingene blir enten kjørt av en rullebane eller sluppet for hånd ned en “sklie” for å så havne i et hull med mekaniske hurtigroterende kniver. Kyllingene blir da kuttet i mange tusen biter.

Rådet for dyreetikk har blant annet uttalt at: “...avliving av halvparten av daggamle kyllinger (haner) er et etisk dilemma”.

Hvorfor dreper vi hannkyllinger?

I Norge dreper vi over 3 millioner hannkyllinger fordi industrien ser på det som mest effektivt og økonomisk.

I eggindustrien blir såkalte verpehøns brukt, som er kyllinger avlet for å legge størst og flest mulig egg. Mens for slaktekyllinger blir ekstrem vekst og et stort bryst prioritert, og derfor har ikke hannkyllingene nok kjøtt på kroppen og vokser ikke fort nok til å bli ansett som nyttige i industriens øyne.


Nyklekte hanekyllinger på vei til å bli kvernet i et klekkeri. Bilde: Animal Equality

Må vi drepe hannkyllinger for egg?

Nei, eggindustrien må ikke drepe de nyklekte hannkyllingene for å produsere egg. Det er noe som gjøres av økonomiske grunner. Det finnes i dag alternativer, som fører til en marginal prisøkning. Så langt har industrien vist seg uvillig til å ta på seg de ekstra kostnadene dette medfører.

Hva kan vi gjøre i stedet for å drepe hannkyllingene?

Et alternativ er jo så klart at man ikke spiser egg. Men nå som folk flest spiser egg i store mengder finnes det flere metoder for å skille kjønnet på eggene før de klekkes, og før kyllingene føler smerte og frykt.

Teknologi som kjønnssorterer kyllingene mens de fortsatt er inni egget er i industrien kalt in-ovo sexing, og kan gjøres helt opp til de klekkes (etter cirka 21 dager rugetid). Ideelt bør eggene bli kjønnssortert dag 7 i rugetiden, som er før de føler noe, og ihvertfall før den 15. dagen som er dagen forskere er enige om at de føler smerte.

I dag finner man egg merket med "respeggt", som er egg som tar i bruk kjønnssortering, i over 5500 tyske dagligvarebutikker, samt i Nederland, Frankrike og Sveits. Merkeordningen respeggt tar i bruk teknologien "SELEGGT", som bruker metoden der eggets veskehormon analyseres.

Med teknologien SELEGGT følger det med en prisøkning på noen par kroner per eggpakke, men flere millioner guttekyllinger slipper å komme til denne verden kun for å bli drept i en kvern.

Europa i full fart fremover

Hvert år blir det drept omtrent 420 millioner daggamle kyllinger i Europa. Sveits var i 2019 det første landet i Europa som gjorde kverning av hannkyllinger ulovlig, men dette er hovedsakelig på grunn av at de bruker CO2 til å ta livet av de nyklekte hannkyllingene.

Det er i dag flere land i Europa som enten jobber med å utfase praksisen med å kverne nyklekte hanekyllinger eller har forbudt det. I 2022 blir det i både Tyskland og Frankrike et forbud, mens i Italia trer et forbud i kraft i slutten av 2026.

Den spanske landbruksministeren har uttalt at de jobber med landets eggprodusenter om å utfase praksisen i 2021, og den nederlandske landbruksministeren har sagt at de utforsker en politisk utfasing av både gassing og kverning av hannkyllinger.

Til sammen produserer de ovennevnte landene omtrent 60% av alle egg i Europa, som betyr at eggindustrien har et enormt skifte i vente. 

Internasjonal fremgang

United Egg Producers, som representerer mer enn 95 prosent av markedet i USA, utga allerede i 2016 en offentlig erklæring der de forpliktet seg til å eliminere kverning av nyklekte kyllinger ved blant annet å investere i forskning. Årlig blir det drept omtrent 300 millioner nyklekte hannkyllinger i USA.

Fremgang i Norge

Ny teknologi er kommet til Norge som kan stoppe kverning av levende kyllinger. Rugeriet Steinsland og co. på Jæren er først ute i Norden med å installere maskinen som kan kjønnssortere egg. Da slipper hanekyllingen å bli klekket for så å bli kvernet rett etter. Dette er et viktig steg for å stoppe den grusomme behandlingen av millioner av hanekyllinger i Norge. Maskinen har mulighet til å dekke det norske markedet, men brukes foreløpig bare på et fåtall av eggene.Teknologien må tas i bruk på alle egg slik at vi kan få helt slutt på kverning av levende hanekyllinger i Norge, og vi gir oss ikke før vi er i mål! 

Hva gjør vi?

Vi jobber for et nasjonalt forbud i Norge, samtidig som vi jobber for et internasjonalt forbud i hele EU i samarbeid med hele Anima International.

Anima jobber også med bedrifter, og motiverer dem til å ta aktive valg som å investere i teknologien og for at de skal ta et sterkt standpunkt mot å kverne daggamle guttekyllinger.

Og ikke minst så sprer vi kunnskap om emnet og motbeviser når industrien eller politikere kommer med usannheter eller viser manglende fakta på feltet.

Hva kan du gjøre?

Først og fremst kan du signere oppropet vårt, for å vise at vi er mange som bryr oss og så vi kan engasjere deg i fremtiden når det trengs. Du kan skrive en debatt- eller kronikkartikkel, og du kan støtte vårt arbeid om du mener kverning av daggamle kyllinger er viktig å få stoppet.


Stopp kverning av nyklekte kyllinger

 
1 Start 2 Complete