Spekkhoggeren Keto er dømt til et liv i underholdning.

16 September, 2019

Keto er en av seks spekkhoggere, som nå lever innesperret i delfinparken Loro Parque på Tenerife.

Hvert år sender reiseselskapet TUI tusenvis av turister til parken for å se Keto og de andre opptre under horrible forhold, som gjør dem både stresset og frustrerte.

Anima jobber for iherdig for å få TUI til å slutte å sende sine gjester til parken og dermed slutte å støtte disse forferdelige showene. 


Skriv under og fortell Tui at delfiner hører til i det fri

 

KETOS HISTORIE
Keto er avlet til underholdning og lever et trist liv som turistattraksjon, hvor han tvinges til å imponere huiende gjester med kunster han har lært i fangenskap.

Han får aldri gjøre det han er skapt for  - svømme på det åpne hav, der han hører hjemme.

Derimot, er han født i fangenskap i 1995 i forlystelsesparken SeaWorld og har vært lånt ut til flere forskjellige dyreparker oppgjennom livet.

Her er livet hans blitt kontrollert av mennesker, som blant annet har bestemt når han skal spise og når han skal underholde.

I naturen lever spekkhoggere sammen i flokk. Keto ble tidlig fjernet fra sin mor og familie , og lever nå isolert i basseng i Loro Parque hvor han har vært siden 2006.

 

 

KETOS FORUROLIGENDE ADFERD I FANGENSKAP
Keto er tidligere sette svømmende mot treneren sin med åpen munn, og har flere ganger ikke fulgt instruksjoner.

Han har nektet å gjøre kunster, vært aggressiv og tidligere gjort skade på benet til en trener.

Og til slutt gikk det galt, da han angrep og drepte treneren sin under øvelse.

Kunne forholdene i Loro Parque og behandlingen av Keto være en medvirkende årsak til at Keto ble så traumatisert at han ble drevet til å drepe treneren?

Det er stor diskusjon om hvordan spekkhogger påvirkes av et liv i fangenskap. Flere forskere peker på at de unaturlige og stressende forhold dyrene blir utsatt for i fangenskap, kan være skyld i at noen reagere med aggresjon og vold.

Naomi Rose, ekspert på havpattedyr fra Animal Welfare Institute i USA, har tidligere uttalt seg om dette:

”I fangenskap fremtvinges en kunstig form for nærhet mellom spekkhoggere og mennesker, og derfor vil spekkhuggere innimellom reagere med å drepe. De er for store til å bli holdt i fangenskap”

 

 

ET UNATURLIG LIV
Det er tydelig at Kato ikke har det bra i fangenskap. Ryggfinnen fungerer ikke, tennene er nedslitt etter gnaging på bassengkanten og øynene er røde av klorvannet.

Han lever i et stressende miljø, hvor hverdagen består av gjentagelser, trening og bråkete show.

Han flyter rundt i altfor små basseng og utsettes for solbrenthet da han ikke kommer dypt nok, er fratatt mulighet til å jakte, fange fisk og leve med flokken sin. Kort sagt – han er har ingen mulighet til å leve ut sine naturlige instinkter.

GI SPEKKHOGGERNE NYTT LIV
Keto og de andre spekkhoggerne kommer aldri til å trives i fangenskap. Fortell TUI at spekkhoggere ikke er underholdning.


Skriv under og fortell Tui at delfiner hører til i det fri