Skilt fra mor

14 January, 2022

Visste du at ku og kalv skilles fra hverandre kort tid etter fødsel? I Norge tas kalver fra moren kort tid etter fødsel i konvensjonell melkeproduksjon, og 3 dager etter fødsel i økologisk produksjon. Den tidlige atskillelsen av ku og kalv er stressende og negativ for deres helse.


Ikke skill kalven fra mor - de hører sammen!

 
1 Start 2 Complete

Vanlig praksis i norske fjøs

Det er vanlig praksis i norske fjøs at en nyfødt kalv blir tatt fra mora med en gang. Kua får lov til å slikke ungen tørr etter fødselen, men så tar bonden kalven til en egen binge. Kalven står der alene, uten noen kontakt med moren sin.

Båndet mellom ku og kalv

Det er viktig for mor og kalv å være sammen, ikke bare på grunn av diingen, men også fordi det gir trygghet for kalven å være sammen med mor. Båndet mellom mor og kalv er like viktig som det er for oss mennesker. Når de får være sammen, får de gjøre det som er naturlig for dem. I naturen er en viktig del av samværet mellom ku og kalv, slikking, lek og diing. Kalven trenger å være sammen med mor og vokser raskere og trives bedre når de får drikke melk rett fra mora.

Ku i naturen 

Kyr har sterkt morsinstinkt, og beskytter kalven mot alt som oppfattes som en trussel. I naturen vil kalven die i 9 - 12 måneder før avvenning. Hvis kalven er en kvigekalv, vil ku og kalv holde sammen resten av livet ettersom kyr knytter sterke sosiale bånd til døtrene. Oksekalver vil forlate flokken og slutte seg til en flokk med andre ungokser. Ifølge Rosamund Young, ekspert på storfeatferd, er det veldig normalt at kalver etablerer livslange vennskap mens de fortsatt bare er noen få dager gamle.

Ku i moderne melkeproduksjon 

I den norske melkeproduksjon er målet å produsere mest mulig melk, derfor har kuene i løpet av de siste årene blitt avlet for å produsere mer og mer melk. Ei ku i meieriindustrien produserer ca 8000 liter melk i året. I konvensjonell melkeproduksjonen i Norge skilles ku og kalv fra hverandre få timer etter fødsel, mens i økologisk melkeproduksjon skilles de etter 3 dager. Dette gjøres for å hindre at kalven drikker morsmelken, som skal selges til forbruk for mennesker. Kalvene blir istedenfor fôret opp på kunstig vis.

Separasjonen stresser ku og kalv

Både kalver og kyr lider under separasjonen og det gir sterke emosjonelle reaksjoner. De vil ofte kalle på hverandre lenge etterpå, og kua kan rauter så mye at hun til slutt mister stemmen sin. Daniel Weary, en biolog fra University of British Columbia, forklarer prosessen;

"Kalvene vil brøle gjentatte ganger, og noen ganger ser man en nedgang i deres vilje til å spise fast føde. Vi kan ikke si at separasjonen bare er en rask prosess, som kan være smertefull, men som ikke plager kuene og kalvene. Det plager dem."

At dyrene blir stresset og rauter mye når de skilles, blir også omtalt i forskningsrapporten fra Norsøk. Studien viser også at kalvene spiser og vokser mindre og kan få dårlig mage. Bøndene som lar kalvene få være sammen med mor, forteller at dyrene har det bedre og at kuene passer godt på ungene sine. 

Ku og kalv lider under separasjonen og det gir sterke emosjonelle reaksjoner.

 

Vær med å krev at ku og kalv får være sammen

Anima kjemper for at ku og kalv skal ha rett til å være sammen. Skriv under, hvis du også mener at kalver hører til hos deres mor.


Ikke skill kalven fra mor - de hører sammen!

 
1 Start 2 Complete