Skilt fra mor

14 January, 2022

Visste du at ku og kalv skilles fra hverandre kort tid etter fødsel? I Norge tas kalver fra moren kort tid etter fødsel i konvensjonell melkeproduksjon, og 3 dager etter fødsel i økologisk produksjon. Den tidlige atskillelsen av ku og kalv er stressende og negativ for deres helse.


Ikke skill kalven fra mor - de hører sammen!

 
1 Start 2 Complete

Båndet mellom ku og kalv

Det er viktig for mor og kalv å være sammen, ikke bare på grunn av diingen, men også fordi det gir kalven en trygghet å være sammen med mor. Båndet mellom mor og kalv er nemlig like viktig som det er for oss mennesker. Når de får være sammen, får de gjøre det som er naturlig for dem.

Ku i naturen

En viktig del av samværet mellom ku og kalv er slikking, lek og diing. Kalven trenger å være sammen med mor og vokser raskere og trives bedre når de får drikke melk rett fra mora. Kyr har et sterkt morsinstinkt, og beskytter kalven mot alt som oppfattes som en trussel. I naturen vil kalven die i ni til tolv måneder før avvenning. Hvis kalven er en kvigekalv, vil ku og kalv holde sammen resten av livet ettersom kyr knytter sterke sosiale bånd til døtrene. Oksekalver vil forlate flokken og slutte seg til en flokk med andre ungokser. I følge Rosamund Young, ekspert på storfeatferd, er det normalt at kalver etablerer livslange vennskap mens de fortsatt bare er noen få dager gamle.

Ku i norsk melkeprodusjon

I den norske melkeproduksjon er målet å produsere mest mulig melk. Derfor har kyrne i løpet av de siste årene blitt avlet for å øke melkeproduksjonen. Ei ku i meieriindustrien produserer ca 8000 liter melk i året. I melkeproduksjon skilles ku og kalv kort tid etter fødsel. Kalvene blir derfor fôret opp på kunstig vis. Grunnen til at de skilles så tidlig, er for å unngå at kalven drikker morsmelken, som i stedet skal selges til forbruk for mennesker. Kalvene blir istedenfor fôret opp på kunstig vis. Etter fødsel får kua slikke ungen tørr, så tar bonden kalven til en egen binge. Kalven står der alene, uten noen kontakt med moren sin.

Separasjon utløser stress

Både kalver og kyr lider under separasjon, og det gir sterke emosjonelle reaksjoner. De vil ofte kalle på hverandre lenge etterpå, og kua kan raute så mye at hun til slutt mister stemmen sin. At dyrene blir stresset og rauter mye når de skilles, blir også omtalt i forskningsrapporten fra Norsøk. Studien viser også at kalvene spiser og vokser mindre, og kan få dårlig mage. De bøndene som lar kalvene får være sammen med mor, forteller at dyrene har det bedre og at de passer godt på ungene sine.

 

"Kalvene vil raute gjentatte ganger, og noen ganger ser man en nedgang i deres vilje til å spise fast føde. Separasjonen bare er en smertefull prosess, men som plager kuene og kalvene. Vi kan ikke si at separasjonen bare er en rask prosess, som kan være smertefull, men som ikke plager kuene og kalvene. Det plager dem.» Daniel Weary, biolog ved University of British Columbia.

 

Ku og kalv lider under separasjonen og det gir sterke emosjonelle reaksjoner.

Vær med å krev at ku og kalv får være sammen

Anima kjemper for at ku og kalv skal ha rett til å være sammen. Skriv under, hvis du også mener at kalver hører til hos deres mor.


Ikke skill kalven fra mor - de hører sammen!

 
1 Start 2 Complete