Hva er European Chicken Commitment? ECC-standarden kort forklart

6 August, 2021

European Chicken Commitment, ECC forkortet, er en internasjonal dyrevelferdstandard utviklet av verdens ledende dyrevernorganisasjoner, veterinærer og andre dyrevelferds-eksperter. Standarden gir et meningsfylt og betydelig løft i dyrevelferden til slaktekyllinger. 

ECC-standarden er ikke det endelige målet for dyrene, men et steg i riktig retning for kyllinger brukt for kjøttet sitt. Standarden er en pragmatisk tilnærming på omfattende problemer, og tar fatt i de mest presserende problemene i industrien.

Det er en minimumsstandard som skal løfte velferden til alle norske kyllinger. Akkurat som ingen høns skal leve i små bur, så skal ingen kyllinger leve med turbovekst.

Det er flere krav i standarden, men de to viktigste er at kyllingene skal:

  • vokse saktere
  • ha bedre plass

Det betyr i praksis at det skal ikke bli tatt i bruk hurtigvoksende kyllinger, også kjent som turbokyllinger. Kyllingene skal også ha en tetthet på maksimum 30 kg per kvadratmeter, det er også mindre krav om miljøberikelser og bedøvelsesmetode.

Hvorfor trengs dette?
I Norge finnes det over 70 millioner (2020) slaktekyllinger, og mange milliarder i resten av verden. De står for over 95 prosent av alle lanbruksdyr, og er en av de dyrene som har det aller verst.

Over 97 prosent av norske turbokyllinger har problemer med å gå normalt, og over 19 prosent har moderate til alvorlige problemer med å gå. Sistnevnte som betyr at fuglene mest sannsynlig går med smerter over lengre tid. Det viser en norsk studie utført av blant annet NMBU og Animalia.

De omfattende gangproblemene er kun et av problemene, de har også økt risiko for pusteproblemer, organ- og hjertesvikt, sviskader på beina og ascites. Derfor jobber vi i Anima, og over 80 av verdens ledende dyrevernorganisasjoner med kyllingvelferd. ECC-standarden er et effektivt verktøy som dyrevernorganisasjoner, bedrifter, produsenter og andre samarbeider om for å forbedre forholdene til kyllinger. 

Du finner ECC-standarden og kravene spesifisert her (engelsk), og du kan lese mer om turbokyllinger her og generelt om slaktekyllinger her.


Skriv under: Gi kyllingene bedre liv!

 
1 Start 2 Complete