Hva er European Chicken Commitment? ECC-standarden kort forklart

6 August, 2021

European Chicken Commitment, ECC forkortet, er en internasjonal dyrevelferdstandard utviklet av verdens ledende dyrevernorganisasjoner, veterinærer og andre dyrevelferds-eksperter. Standarden gir et meningsfylt og betydelig løft i dyrevelferden til slaktekyllinger. 

ECC-standarden er ikke det endelige målet for dyrene, men et steg i riktig retning for kyllingene brukt for kjøttet sitt. Standarden er en pragmatisk tilnærming på omfattende problemer, og tar fatt i de mest presserende problemene i industrien.

Det er en minimumsstandard som skal løfte velferden til alle kyllinger, ikke et fåttall. Akkurat som ingen høns skal leve i små bur, så skal ingen kyllinger leve med turbovekst.

Det er flere krav, men de to viktigste er at kyllingene skal:

  • vokse saktere
  • ha bedre plass

Det betyr i praksis at det skal ikke bli tatt i bruk hurtigvoksende kyllinger, også kjent som turbokyllinger. Kyllingene skal også ha minst ha 30 kg/m2, samt mindre krav om miljøinnredninger og bedøvningsmetode.

Hvorfor trengs dette?
I Norge finnes det over 70 millioner (2020) slaktekyllinger, og mange milliarder i resten av verden. De står for over 95 prosent av alle lanbruksdyr, og er en av de dyrene som har det aller verst.

Over 97 prosent av turbokyllinger under norske forhold kan ikke gå normalt, og over 19 prosent har alvorlige problemer med å gå. Det viser en norsk studie utført av NMBU.

De omfattende gangproblemene er kun et problem, de har også økt risiko for pusteproblemer, organ- og hjertesvikt, sviskader på foten og ascites. Derfor jobber vi i Anima, og over 80 av verdens ledende dyrevernorganisasjoner med kyllingvelferd. ECC-standarden er et effektivt verktøy som dyrevernorganisasjoner, bedrifter, produsenter og andre samarbeider om for å forbedre velferden til kyllinger. 

Du finner ECC-standarden og kravene spesifisert her (på engelsk), og du kan lese mer om turbokyllinger her og generelt om slaktekyllinger her.


Skriv under: Kyllingene skal ha bedre forhold!

 
1 Start 2 Complete