Virkeligheten på europeiske grisefarmer

15 July, 2022

Våren 2022 gikk dyrevelferdsorganisasjonen Compassion in World Farming undercover på totalt 16 grisefarmer i fire land: Polen, Spania, Italia og Frankrike, for å undersøke forholdene for purker i konvensjonell svineproduksjon. Og det de så er foruroligende forhold for dyrene. 

Men verst av alt? Forholdene grisene lever under er fullt lovlige og mer eller mindre standard bransjepraksis i mange land.

Det du ser her er hverdagslivet til purkene rundt om i Europa.

Kanskje du trodde at grisene som er avlet rundt om i Europa, som er kjent for å ha høy standard på dyrevelferd, har det bra? Etter å ha sett dokumentasjonen fra denne nye undersøkelsen vil du se at det på ingen måte stemmer.

Bildene og videomaterialet viser lidelse, frustrasjon og stress blant purker som er innesperret og fiksert i flere uker mens de er drektige og når de skal føde. Det er forhold som ca. 85 % av alle purker i EU lever under. I løpet av purkens liv vil hun tilbringe ca. halvparten av hennes voksne liv i bur som ligner de som du ser i opptakene, hvor hun ikke en gang kan snu seg. Det livet fortjener ingen dyr!

De mange opptakene i grisestallen viser bl.a:

  • Purker som er innesperret i så små bur at de ikke engang kan snu. De kan bare stå oppreist eller ligge.
  • Purker som tvinges til å ligge i sin egen urin og avføring. Noe som er unaturlig oppførsel for grisene, og som øker risikoen for at de får urinveissykdommer.
  • Purker som oppfører seg unormalt ved å bite metallstengene og tygge ut i luften - som er et tegn på frustrasjon og sult.
  • Purker med skader og liggesår.
  • Purker som ikke kan ta vare på ungene sine på grunn av den svært trange plassen.

Opptakene gir et innblikk i et system der purka lever under helt urimelige forhold mens hun er drektig og når hun har født ungene sine – og dette gjentas igjen og igjen.

Er kvalitetsprodukter = høy velferd?

Blant gårdene er også opptak fra leverandører av såkalte kvalitetsprodukter som parmaskinke og Bayonne-skinker, og her er forholdene og velferden til grisene helt like.

Mange tror at de kjente, dyrere produktene gir høyere velferd for dyrene i produksjonen, men disse opptakene viser at både burene som brukes og de alvorlige velferdsproblemene de medfører er et stort problem også hos leverandører for mer kjente produkter.

Husdyrene må ut av burene

Det anslås at hvert år sitter rundt 300 millioner husdyr innesperret i bur. Heldigvis er det utsikter til at en endring vil skje.

Etter at mer enn 1 million EU-borgere signerte European Citizens' Initiative; End the Cage Age, godkjente EU-kommisjonen i fjor initiativet om å forplikte kommisjonen til å legge frem et lovforslag innen 2023 om å fase ut alle bur for oppdrettsdyr i landbruket. Og ambisjonen er at det skal skje innen 2027.

Det er et ambisiøst mål og vi skal gjøre det vi kan for at lovforslaget ikke blir forsinket eller endret. For når vi ser opptak som disse, fra Compassion in World Farming, må vi huske på at dyrene lever under grusomme forhold, og det må endres så fort som mulig.

Situasjonen i Norge? 

I Norge er det i mange tilfeller fortsatt tillatt å stenge purker inne i metallbur, der de hverken kan snu eller bevege seg i opptil syv dager etter fødsel.  Avsløringer fra Nettverk for dyrs frihet viser forferdelige forhold på norske grisefarmer.  

Purkene er avlet til å føde unormalt mange unger, i gjennomsnitt 16 per kull i fangenskap. Hver purke føder ca. 33 unger i året. Kun fem-seks dager etter at et kull med spedgriser tas fra purka, blir hun på nytt inseminert. Slik fortsetter det helt til kroppen ikke orker mer.