Vil Tyskland endelig forby avlivning av nyklekkede hanekyllinger?

9 February, 2021

Tyskland har kommet et skritt nærmere et forbud mot avlivning av nyklekkede hanekyllinger i eggindustrien. I januar godkjente den tyske regjeringen et utkast til lovforslag som forbyd praksisen i 2022.


Stopp kverning av nyklekte kyllinger

 
1 Start 2 Complete

Nå er neste skritt å stemme over det i det tyske parlamentet, og hvis det endelig blir godkjent, vil Tyskland være det første landet i verden som innfører et forbud mot denne forferdelige praksisen.

Problemet er ikke nytt og har stått på dagsorden i årevis, i både Tyskland og mange andre land, hvor det jobbes for å finne alternative metoder for å sortere ut kyllinger i eggene. Og det er derfor Tyskland har investert millioner i å utvikle og undersøke ulike metoder som kan brukes til å få slutt på praksisen.

Ny teknologi er avgjørende

Den nye teknologien, som har vært forsket på lenge, gjør det mulig å luke ut hanene på et tidlig tidspunkt i eggene, ved å ta en prøve av litt væske fra egget som kan bestemme kjønnet. På den måten kan millioner av haner spares for å komme til verden bare for å bli drept kort tid etter.

Tilbake i 2019 ble det bestemt at drap på daggamle hanekyllinger kunne fortsette midlertidig i en periode til nye tiltak var klare. Og ifølge det tyske landbruksdepartementet er den riktige teknologien nå endelig klar slik at man med hell kan sortere ut hanekyllingene.

Millioner av haner blir drept i bransjen

Problemet er ikke begrenset til Tyskland. Drapene finner sted over hele verden - også i Norge. Hvert år blir over 3.5 millioner haner i Norge drept i eggindustrien, bare fordi de har ‘feil’ kjønn. De er haner og vil aldri kunne legge egg. Samtidig er de en rase som ikke kan brukes i kjøttproduksjon. Konsekvensen for kyllingene er at de etter klekking havner i en kvern der de blir drept uten bedøvelse. Se Matkontrollens innslag om praksisen.

Hjelp hanekyllingene

Det er fortsatt mange problemer knyttet til eggindustrien - både i Norge og i utlandet. Men med utviklingen av den nye teknologien betyr det at det er håp om at vi kan få slutt på et av problemene slik at vi kan redde millioner av dyr fra unødvendig smerte.

Norge må følgeTysklands eksempel og lage en plan for å stoppe de mange drapene på daggamle hanekyllinger.

Du kan signere her og vise din støtte til at kyllinger skal få bedre liv.


Stopp kverning av nyklekte kyllinger

 
1 Start 2 Complete