Unik mulighet: hjelp EU's dyr

7 January, 2022

Akkurat nå har du en unik sjanse til å snakke for dyrene i EU!

EU skal revidere sin dyrevelferdslovgivning. Derfor har EU-kommisjonen laget et spørreskjema for å høre dine synspunkter og ønsker om dyrevelferd.

Spørreskjemaet tar omtrent 10 minutter å fylle ut hvis du følger videoguiden vår ovenfor. Det høres kanskje mye ut, men den tiden kommer virkelig til nytte - for det er avgjørende at så mange dyrevenner som mulig fyller ut spørreskjemaet slik at EU skjønner at det er bred støtte til store forbedringer for dyrevelferden!

Synes du for eksempel at det er på høy tid at buregg fases ut?

Kan du heller ikke forstå at pelsdyravl fortsatt er tillatt?

Og synes du absolutt ikke at storfe, kalver og griser skal sendes på grufulle, overfylte transporter for slakt til utlandet?

Din stemme kan sette en stopper for mishandlingen!

Vi har gjort det enkelt for deg å fylle ut spørreskjemaet. Videoen guider deg fra start til slutt.

Du kan til og med fylle ut spørreskjemaet mens du lytter til videoen. Hvis det går for fort, kan du selvfølgelig bare sette videoen på pause.

 

Hvem, hvorfor, når og kan nordmenn fylle ut skjema?

Hvem er avsenderen av dette spørreskjemaet?
EU-kommisjonen – det utøvende organet som tilsvarer regjeringen i en stat – ønsker å revidere EUs dyrevelferdslover og har derfor laget spørreskjemaet.

Hvorfor et spørreskjema?
Hensikten med spørreskjemaet er å gi EU-kommisjonen informasjon om hvilke områder innen dyrevelferd som er viktige for innbyggerne. Svarene som mottas er oppsummert og presentert i en rapport, som også skal forklare hvordan EU-kommisjonen har brukt svarene.

Når bør det skje?
Frist for å svare på spørreskjemaet er 21. januar 2022. Ved utgangen av 2023 vil EU-kommisjonen legge frem sitt forslag til revidert lovverk.

Kan nordmenn fylle ut skjema når Norge ikke er medlem av EU?
Ja! Det er ikke et krav at man må være EU-borger for å svare på skjemaet. Alle blir lyttet til og det er svært viktig at akkurat du svarer på spørsmålene og er en stemme for dyrene.