Stopp avlivningen av over 3,5 millioner kyllinger i året

11 April, 2023

Hvert år avlives over 3,5 millioner. nyklekkede, levedyktige kyllinger i eggindustrien i Norge, utelukkende fordi de er hanner og derfor ikke kan legge egg. Men ny teknologi gjør det mulig å forhindre dette.

Med din signatur kan vi legge press på de ansvarlige politikerne for å innføre teknologien i Norge. Skriv under her og bidra til å stoppe drap på hanekyllinger:


Stopp kverning av nyklekte kyllinger

 
1 Start 2 Complete

Hanene klekkes på rugerier som leverer høner til eggprodusenter. Eggprodusentene trenger ikke hanene i sin produksjon, og det lønner seg heller ikke å oppdra dem som slaktekylling, da de er alt for skrøpelige og ikke kan selges.

Derfor kvernes de små ungene noen timer etter at de er født og kastes som om de var søppel.

Det kan unngås...

Forskere har funnet en løsning på denne vanvittige sløsingen med liv. Ny teknologi har nå gjort det mulig å bestemme kjønnet på egget før fosteret utvikler seg til en levedyktig kylling. Det vil si at haneungene kan bli skånet fra å bli født bare for å bli kvernet og drept umiddelbart.

Tyskland, Frankrike, Luxembourg og Østerrike har allerede forbudt systematisk avliving av haner, og i Italia blir det forbudt fra slutten av 2026. Det viser bare at det ER en vei videre – og Norge bør følge etter.

... Men det skjer hver eneste dag i Norge

Avliving av haner skjer i forbindelse med all form for eggproduksjon i Norge, også økologisk.

«Veldig mange forbrukere vet ikke om denne grusomme praksisen, og spesielt de som handler økologisk blir forferdet når de skjønner at dette også foregår i økologisk eggproduksjon Dette er et stort problem som går utover millioner av dyr i Norge, derfor må denne nye teknologien tas i bruk i, og det så raskt som mulig». sier Jeanett Dahlberg, organisasjonsrådgiver i Anima.

Hjelp oss å stoppe drap på hanekyllinger

Med din signatur kan vi legge press på de ansvarlige politikerne for å innføre den nye teknologien i Norge og stoppe avlivingen av hanekyllingene.


Stopp kverning av nyklekte kyllinger

 
1 Start 2 Complete