Steng blodfarmene – stopp overgrepene av gravide hester

25 January, 2023

Nye opptak avslører hvordan titusenvis av hester lider på Sør-Amerikanske «blodfarmer». Her tappes drektige hester for store mengder blod og utsettes for alvorlig vanskjøtsel. Hestenes blod brukes til å lage unødvendige medisinske produkter til europeisk industrilandbruk. Hjelp oss å stoppe overgrepene og stenge blodfarmene!


Skriv under: Stopp blodfarmene nå!

 
1 Start 2 Complete

Mister store mengder blod – hver uke
Hver uke tappes de drektige hestene, som tilbringer hele livet på blodfarmene, for farlig store mengder blod – opptil 10 liter om gangen. Dette betyr at hestene mister ca. 25 % av sitt totale blodvolum per uke. Dette skjer i en periode på ca. 3 måneder, hvor hestene tappes for en mengde som er svært langt over anbefalingene, og dette kan få fatale konsekvenser for hestene.

Et team fra den tyske dyrevernforeningen Animal Welfare Foundation og Tierschutzbund Zürich står igjen bak avsløringene om blodfarmenes brutale behandling av hestene. Helt tilbake i 2015 kunne de for første gang dokumentere at det eksisterer blodfarmer i Uruguay og Argentina, og i fjor kom de tilbake for å undersøke farmene.

I de to landene er det til sammen over 10.000 hester som utsettes for blodfarmenes hensynsløse behandling, og avsløringene viser at forholdene absolutt ikke har blitt bedre – langt ifra – selv om det er innført krav om forbedringer og det er strammet inn i lovgivningen!

Se de avslørende opptakene i videoen nedenfor:

Unødvendig lidelse
Men hva er egentlig vitsen med å ta blod fra gravide dyr? Et hormon kalt PMSG ekstraheres fra hestenes blod. Det er et fruktbarhetshormon industrilandbruket kan gi dyrene sine, f.eks griser, slik at bonden kan kontrollere når dyrene kommer i brunst.

Vandrende skjeletter
Hestene lever som halvville dyr og er derfor ikke vant til å bli håndtert av mennesker. De er redde for båsene der hodene deres er smertefullt fastklemt og hvor de tappes for mye blod.

Personalets «løsning» på dette problemet er vold. Opptakene viser hvordan hoppene gjentatte ganger blir slått med kjepper på nakke, rygg, sensitive ben og hestene kjønnsorgan.

Disse opplevelsene traumatiserer hestene og forsterker frykten deres for båsene.

Det er stort sett ingen omsorg for hestene, og flere går rundt med ubehandlede, åpne sår og alvorlige skader på blant annet bena. Flere av hoppene er sterkt halte og avmagret i en slik grad at de ser ut som vandrende skjeletter. I en nådeløs bransje hvor det er billig å kjøpe nye hester til blodfarmen sin, synes eierne åpenbart ikke det lønner seg å ta skikkelig vare på dyrene sine.

Abort 1-2 ganger i året
Bruken av hestene er ubegrenset. På blodfarmene nøyer ikke personalet seg med å tappe blodet til de drektige dyrene, de aborterer også føllene. Fertilitetshormonet PMSG finnes kun i hoppens blod i den første tredjedelen av drektigheten, og derfor setter personalet i gang aborter rundt dag 110 i drektighetsperioden. De søramerikanske hestene klarer derfor å bli drektige to ganger i året.

I Uruguay gjøres abortene manuelt, mens de i Argentina er medisinsk igangsatt.

Ingen dyr tåler den behandlingen i lengden. Hestene blir typisk "tatt ut av produksjon" når de er 6 år. Enten dør de av blodtap, mislykkede aborter eller andre alvorlige skader, eller så blir de sendt til slakt når de ikke lenger kan bli gravide. Hestene er typisk 3 år gamle når de tappes for blod for første gang.

Blodfarmer bør forbys
Også på Island brukes drektige hester til å produsere PMSG. Anima har i løpet av 2022 fokusert på de islandske blodfarmene og hvordan hoppene også her blir utsatt for systematisk vold. Sammen med flere andre organisasjoner har vi satt fokus på de forferdelige forholdene, og vi har jobbet for å legge ned farmene og forby bruk av PMSG i både Norge og EU.

I etterkant er 25 % av Islands blodfarmer lagt ned, og et lovforslag om å forby blodfarmer vurderes nå for andre gang.

Anima mener at vi trenger et europeisk forbud.
Det vil bidra til å stoppe etterspørselen, så blodfarmer over hele verden vil stenge.

Heldigvis er det et overveldende flertall i Europaparlamentet for et forbud mot produksjon og import av PMSG. Det er dermed opp til EU-kommisjonen å legge et forslag på bordet som forbyr produksjon og import av PMSG. Hjelp oss med å overbevise kommisjonen om at et forbud er den eneste riktige veien å gå.

 


Skriv under: Stopp blodfarmene nå!

 
1 Start 2 Complete