Redd de ville dyrene i Kina

30 March, 2020

Vi har den 1. juli overlevert mer enn 3400 signaturer til Den Kinesiske Ambassaden på vegne av alle dere som - akkurat som Anima - ønsker å sette en stopper for utnyttelsen av ville dyr på Kinas markeder.
Tusen takk for støtten.


Hvis du vil bidra ytterligere til vårt arbeid med å forbedre forholdene for dyrene i Asia, kan du støtte kampajnen vårt arbeid her:

 

Korona viruset spredte seg fra Kina til resten av verden. Smitten starter på et marked hvor de selger ville dyr.

Kina har nå lukket 19.000 farmer med oppdrett av ville dyr. Det er også innført totalforbud mot å spise visse ville dyr. Denne loven er trådt i kraft og vil redde mange ville dyr. Men smutthull i loven setter fortsatt både mennesker og dyr i fare.

Anima og våre partnerorganisasjoner over hele verden ber Kina handle raskt og gi ville dyr beskyttelse ved å innføre:

  • Et forbud mot oppdrett av ville dyr til kommersielle formål, slik som pels.

  • Stoppe handel av alle ville dyr og produkter for kommersielle formål

  • Forby markeder hvor det foregår handel, slakting og spising av ville dyr

For å vise Kina at disse kravene har stor internasjonal interesse samlet vi inn underskrifter, og overleverte dem til den kinesikse ambassaden.

Trusler fra våtmarkedene
Korona viruset kommer fra flaggermusen, via skjelldyr deretter til mennesker. På våtmarkedene samles levende ville og tamme dyr om hverandre og stables i små bur. Her slaktes levende dyr og ekskrementer, blod, vann og parterte dyrekropper flyter rundt. Det gjør disse markedene våte, derav betegnelsen våtmarkeder.

Det er her skaden skjedde. Her sto katter, hunder, slanger, mink, flaggermus, skjelldyr osv. Stablet i bur. På et skilt stå det at de kunne skaffe levende aper til kundene.

Dyrene på markedene er veldig stresset av å være fanget og fanget i denne hektiske atmosfæren. Dyrene er også så tett på hverandre at sykdommer spres raskt fra bur til bur og kan endre sin genetiske sammensetning. Når menneskene stuer så mange forskjellige dyr sammen på veldig liten plass – øker risikoen for spredning av alvorlige sykdommer.

Kan vi lære av fortiden?

Sars viruset var forrige gang en lignende sykdom spredte frykt over kloden. Det oppsto på samme måte som Korona, på våtmarkedene i Kina. Fra flaggermus til sibetkatt til menneskene. Det stoppet ikke Kina i å utnytte ville dyr. Tvert imot, oppfordrer regjeringen folk til å starte nye farmer med oppdrett til tradisjonell kinesisk medisin og kjøttproduksjon.

Farmene ble i sin tid opprettet som et ledd i en strategi, hvor denne industrien skulle være med å utvikle fattige deler av Kina. I en rapport fra det statlige nyhetsbyrået Xinhua, kan man se at det fra 2005 – 2013 ble gitt tillatelse til 3725 farmer til oppdrett av ville dyr.

Steng smutthullene
Selv om Kina nå har vist handlekraft ved å stenge farmer og våtmarkeder midlertidig, har økonomisk interesser påvirket beslutningen. Ville dyr som står på listen over husdyr, som regjeringen lagde  i 2006, er nemlig unntatt det nye forbudet.

Dette unntaket gjelder for hele 54 arter som avles i milliontall. Flere av disse var representert på markedet Wuhan og dirkete årsak til Korona viruset.

Denne situasjonen er en tragedie for hele verden. Vi må bruke tragedien til å lære og forebygge. Derfor håper vi at dette kan føre til et skritt i riktig retning for Kina, ved at de verdsetter ville dyr og beskytter de fra å bli utnyttet, sier animas direktør Joh Viding.

Her overleverer vi vår oppfordring til Kinas regjering ved ambassaden i Hellerup.

 

            

Her overleverer vi signaturer fra flere tusen nordmenn til Kinas regjering ved ambassaden i Oslo.Foto:
Dan Bennett 
Wolf Gordon Clifton / Animal People, Inc.
Animal Equality
Daniel Case