Turbokyllinger har dårligere dyrevelferd – slår ny studie fast

19 October, 2020

Sakterevoksende kyllinger er både sunnere og utfører mer av deres naturlige oppførsel, som alt er tegn på god dyrevelferd, slår en ny studie nå fast.


Skriv under: Kyllingene skal ha bedre forhold!

 
1 Start 2 Complete

Debatten om turbokyllingen har begynt å ta seg opp i Norge, mens den har pågått i lengre tid i land som Danmark i både aviser og på sosiale medier. Turbokylling er navnet på kyllingrasen Ross 308, som betegnes som en hurtigvoksende slaktekylling.

I 2020 har Anima og andre dyrevernorganisasjoner satt turbokyllingen på dagsorden ved å kritisere de dårlige forholdene de lever under. Turbokyllingen, Ross 308, vokser fra 50 gram til over 2 kg på kun 35 dager.

Turbokyllingens raske vekst gjør at den får problemer med å bære sin egen vekt, og derfor kan ikke kyllingen bevege seg normalt når den nærmer seg alderen der den skal slaktes. Likevel har flere satt spørsmålstegn ved om kyllingen lider av å vokse så raskt. Men dette slår en ny studie fra i år nå fast.


I Norge er det lov å ha opp i mot 18 turbokyllinger per m2.

Mer aktive kyllinger og lavere dødelighet

I Nature, en anerkjent akademisk tidsskrift, beviser en vitenskapelig artikkel ved navn ”Slow-growing broilers are healthier and express more behavioural indicators of positive welfare” at sakterevoksende slaktekyllinger er både sunnere og utfører mer av den atferden, som er tegn på god dyrevelferd.

Studien, som er utarbeidet av Universitet i Bristol i samarbeid med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), sammenligner to sakterevoksende kyllingtyper og en hurtigvoksende kyllingtype. Resultatet viser, at de to sakterevoksende kyllingtypene har lavere dødelighet, færre brannsår (hock burn) og sår på beina (tråputeskader) enn den hurtigvoksende kyllingtypen.

Videre hadde de sakterevoksende kyllingene også betydelig færre problemer med å gå enn de hurtigvoksende kyllingene.

De sakterevoksende kyllingene viste dessuten mer av den atferd som er tegn på god dyrevelferd. Det vil si at kyllingene hoppet mer opp på halmballene i kyllinghuset, de lekte mer og undersøkte omgivelsene ved å hakke, skrape og lete etter mat i underlaget.

Samlet sett kan man si, at de sakterevoksende kyllingene var mer aktive og viste mer normal kyllingoppførsel enn de hurtigvoksende kyllingene.

Ranger Gold kyllinger
Sakterevoksende kyllinger av typen Ranger Gold.

Ikke noe nytt

“Det kommer ikke som noen nyhet for oss. God dyrevelferd og turbokyllingen kommer aldri til å gå hånd i hånd, og det er vitenskapen og forbrukere enige om. Det finnes få forbrukere som ser en video fra et fjøs fylt med utslitte turbokyllinger og tenker dette er akseptabel dyrevelferd.” sier Niklas Fjeldberg, Kampanjeleder i Anima.

Anima oppfordrer alle bedrifter til å forbedre kyllingvelferden. Signer kampanjen vår for å forbedre dyrevelferd til kyllinger!


Skriv under: Kyllingene skal ha bedre forhold!

 
1 Start 2 Complete

Du finner studie her: Slow-growing broilers are healthier and express more behavioural indicators of positive welfare