Ny avsløring viser mishandling av hester på blodfarmer i Sør-Amerika

29 November, 2022

I rundt 40 år har det blitt tatt blod fra drektige hester på blodfarmer i Uruguay for å utvinne fruktbarhetshormonet PMSG (Pregnant Mare Serum Gonadotropin). Hormonet brukes i industriell dyreavl – i Europa, hovedsakelig til såkalte avlspurker.

Organisasjonen Animal Welfare Foundation (AWF) gjennomførte nylig en undercover-undersøkelse av søramerikanske «blodfarmer». Bilder og opptak viser grusom dyremishandling mens det tappes store mengder blod fra gravide hester. Opptil ti liter blod tas fra hoppene en til to ganger i uken. Hestene er semi-ville, og ikke vant til menneskelig håndtering. De blir tvunget inn i sikringsboksene og bundet opp. Der settes en storboret kanyle inn i halsvenen deres. Slag på hodet og kroppen samt stikk i kjønnsorganene med pinner er ment å gjøre de paniske hoppene lydige. Fall og massive skader skjer igjen og igjen.

Du kan støtte hestene. Bli medlem i dag og gjør en forskjell for dyrene. 

Dette er hva AWF fant i sin undersøkelse: 

• Avmagrede og kakektiske hester uten tilsyn, samt svake og sløve hester
• Syke, skadde og halte hester som ikke blir behandlet
• Ingen veterinærtilsyn og/eller stell observert
• Hester som dør på beite uten eutanasi
• Ingen tilførsel av kosttilskudd eller høy etter blodprøvetaking
• Uprofesjonell håndtering av hester
• Aborter utført systematisk
• Mangel på menneskeskapt ly og tørre hvileområder
• Ingen ferskvannskilder

Det høye blodtapet fører til alvorlig avmagring og mangelsymptomer samt økt mottakelighet for infeksjoner. Imidlertid brukes det ikke penger på veterinærhjelp og de mange skadde, syke og svekkede hestene forblir ubehandlet fordi profitt går foran dyrevelferd. Føllene er et uønsket biprodukt av blodinnsamlingen, og blir manuelt abortert. Mange av hestene dør overlatt til seg selv, på knappe beitemarker eller selges til EU-sertifiserte slakterier ettersom de har blitt «ubrukelige». 

Hester i Sør-Amerika utsettes for grov mishandling på grunn av griseindustrien i Europa

Hormonet PMSG brukes for å få alle purker drektige samtidig slik at de videre prosessene passer inn i industrisyklusen: fødsel, oppfeting, slakt. Konsekvensene er ingen hemmelighet: for store kull fører til at grisunger blir født døde eller sulter i hjel, fordi purka ikke kan mate dem alle. Bilder av grisunger som er slått i hjel på grunn av sykdom på slike oppdrettsgårder er også velkjente.  

PSMG må forbys i industrielt landbruk

Siden 2015 har AWF avslørt overgrepene på Sør-Amerikanske blodfarmer. Det har ikke vært noen velferdsforbedringer på blodfarmene siden Landbruksdepartementet i Uruguay innførte ny lovgivning i 2017 for å regulere industrien. Tidligere i år kom også Island under massiv kritikk for sine 119 blodfarmer, som forferdet mange nordmenn, og landet møter stort press fra dyrevenner om å avslutte praksisen der mer enn 5000 halvville hester utnyttes hvert år.

Det finnes mer enn 30 syntetisk produserte alternativer til hormonet, og dermed er det ingen grunn for å utsette hestene for disse overgrepene. Men selv et syntetisk hormon er fortsatt problematisk da det presser grisene til det ytterste og setter grisenes helse på spill. 

Sammen med 13 dyrevelferdsorganisasjoner krever derfor Anima at EU-kommisjonen tar grep, og sikre et fullstendig forbud mot bruk av PMSG i dyreavl. Europaparlamentet støtter oppfordringer om forbudet, og har nå bedt EU-kommisjonen om å stanse import og produksjon av PMSG i EU. 

Støtt hestene og våre kamp for å stoppe blodfaremene – meld deg inn i dag og gjør en forskjell for dyr.