Kan Korona bidra til å redde ville dyr i Kina?

1 May, 2020


Korona viruset spredte seg fra Kina til resten av verden. Smitten skal ha startet på markedene hvor det handles med ville dyr.

Kina har stengt ned 19000 farmer med oppdrett av ville dyr. Samtidig er det innført totalforbud mot å spise visse typer ville dyr. Det ville reddet mange dyr, men dessverre er det smutthull i loven som vil sette både mennesker og dyr i fare. Derfor ber vi og våre samarbeidsorganisasjoner over hele verden, at Kina må gi dyrene bedre beskyttelse ved å innføre:

  • Et forbud mot oppdrett av alle ville dyr til kommersielle formål
  • Stoppe all handel av ville dyr og produkter laget av ville dyr
  • Forby markeder hvor det er handel og spising av alle ville dyr 

Våtmarkedene

De mener at viruset kommer fra flaggermusen. Enten ved at den er blitt spist eller at viruset har gått fra flaggermus via andre dyr på våtmarkedet. Betegnelsen våt, stammer fra at på disse markedene flyter det med vann, blod, avføring og kroppsdeler fra dyr. På slike markeder oppstod viruset. Katter, hunder, slanger, mink og alle slags dyr stappes i små bur og stables i høyden. Et skilt reklamerte til og med at de kunne skaffe levende aper!

Dyrene på markedene er stresset av å være sperret inne i en hektisk atmosfære. De er så tett på hverandre at forskjellige sykdommer kan spres og endre genetisk sammensetning.

Kan vi lære av fortiden?

Da den lignende sykdommen SARS spredte frykt verden rundt var kilden også dyr fra markedene i Kina. Desmerkatt ble identifisert som mest sannsynlige smittekilde. Det stoppet ikke Kina i å utnytte ville dyr. Tvert i mot har regjeringen oppfordret folk til å starte nye farmer med oppdrett av ville dyr til kjøtt eller tradisjonell kinesisk medisin.

Farmene ble oppdrettet som et ledd i en strategi som skulle utvikle fattige deler av landet. I en rapport fra det statlige nyhetsbyrået Xinhua, kan man se at fra 2005-2013 ble gitt tillatelse til 3.725 farmer for oppdrett av ville dyr.

Steng smutthullene

Selv om Kina har vist handlekraft ved å forby spising av ville dyr og lukket mange farmer, har økonomiske interesser påvirket beslutningen. Ville dyr som står på lister over husdyr, som regjeringen lagde i 2006, er ikke med på det nye initiativet. Dette er arter som ales opp i milliontall og gjelder hele 54 arter, som også var til stedet på markedet i Wuhan.

Situasjonen er så tragisk for hele verden og vi må bruke tragedien til å forebygge og lære. Derfor håper vi at dette kan bli det første skrittet mot et Kina hvor ville dyr verdsettes og beskyttes og ikke utnyttes. 

Sier Animas direktør Joh Vinding