Anima utlover en halv million kroner i dusør for fri adgang til kyllinghall

15 February, 2022

Dyrevernorganisasjonen Anima tar drastiske midler i bruk for å vise forbrukere hvordan Coop sine turbokyllinger lever. I en ny annonsekampanje utlover organisasjonen 500 000 kr til en bonde som vil vise frem sine konvensjonelle kyllinger for offentligheten.


Be dagligvarekjedene droppe turbokylling

 
1 Start 2 Complete

“Så, kjære bønder (...) Vi håper at du vil hjelpe til med å sette fokus på hvordan de billigste kyllingene i Norge faktisk har det. Vi tilbyr full anonymitet, hvis du ønsker det.” Slik skriver Anima i sin seneste annonse, som gjennom uken blir trykket i 20 av landets aviser, inkludert fem innrykk i Dagbladet.

Med oppfordringen følger et tilbud om en dusør på intet mindre enn 500 000 kr. Tiltaket skjer etter at Coop har avvist å la Anima dokumentere forholdene på de farmene hvor deres turbokyllinger lever.

– Norske forbrukere har rett til å se hvordan kyllingene som ligger i kjøledisken har levd. Det er urimelig at dagligvarekjedene slipper unna med smart markedsføring, og fører forbrukere bak lyset. Hvor mange vet f.eks. at over 9 av 10 kyllinger Coop selger er turbokyllinger?, uttaler kampanjeleder i Anima, Niklas Fjeldberg.

Journalister er velkomne

Konkret ønsker Anima å få fri adgang til å dokumentere forholdene i en konvensjonell kyllinghall fra kyllingene settes inn til fem uker senere når de samles inn og kjøres til slakteriet. Anima skal ha muligheten til å montere kamera i kyllinghallen og invitere journalister til å komme inn og se forholdene.

– Problemene er i den industrielle produksjonen av kyllinger har vært kjent i årevis, og nå er det på tide med full åpenhet for å få fart på prosessen for markante forbedringer. Det er en ting å lese om lidelsen til kyllingene, men det er noe helt annet å se det ufiltrert, sier kampanjeleder i Anima, Niklas Fjeldberg.

Det er mulig for Anima å utlove en så stor dusør fordi organisasjonen har et pengesterkt amerikansk fond i ryggen, som støtter organisasjoner som jobber for å forbedre kyllingvelferd.

Ler mer om dusøren og hva Anima ønsker helt konkret her.


Be dagligvarekjedene droppe turbokylling

 
1 Start 2 Complete

Er det okay å utlove en så stor dusør?

Nedenfor finner du spørsmål og svar til Animas ekstraordinære store dusør.

Spørsmål: Hvorfor utlover Anima en dusør?

Svar: Fordi forbrukere har krav på å se hvordan turbokyllinger avles. Vår spørreundersøkelse viser at forbrukere gjerne vil ha mulighet til å se gjennom den smarte markedsføringen til dagligvarekjedene. Statistikk og rapporter kan kun gi en overordnet forståelse, og vi vet at de færreste har tid og lyst til å lese den slags. Men knappe 60 sekunders video opptak fra en turbokyllingfarm vil kunne fortelle veldig mye mer om hvorfor vi må gjøre noe seriøst med denne produksjonen.

Spørsmål: Er ikke 500 000 kr mye penger å bruke på dette her? Er det rimelig?

Svar: 500 000 kr er mye penger. Heldigvis står Anima i en situasjon hvor vi har en pengesterk amerikansk organisasjon i ryggen til å dekke disse utgiftene. Hvis vi lykkes med å få kontakt med en velvillig oppdretter som vil vise det hele frem, så vil den oppmerksomheten emnet får, og den kunnskapen som forbrukere får, være verdt alle de pengene og mere til.

Spørsmål: Kunne du ikke fått opptakene på en billigere måte?

Svar: Kanskje. Saken er at vi ikke har noe opptak fra Norge, som vi kan bruke. Vi har forsøkt å søke innsyn i dokumenter fra Mattilsynet for å få opptak, men uten resultat. Vi har også spurt Coop direkte om de vil hjelpe oss med å vise frem kyllingene deres slik at vi kan dele det med forbrukerne og det er de tilsynelatende ikke interessert i. Og derfor ser vi på dusøren som en siste utvei. Hvis noen har andre gode forslag eller har opptak, hører vi gjerne fra deg!

Spørsmål: Hjelper du ikke med å finansiere dyremishandling?

Svar: Nei. Vi har et industrielt landbruk fordi det i flere tiår har vært tenkt effektivisering av produksjonen uten tilstrekkelig hensyn til dyrene. Det er behov for å fokusere på næringen slik at både forbrukere, bedrifter og politikere virkelig forstår hva som foregår. 500 000 kroner vil ikke øke produksjonen, men forhåpentligvis kan det ha en stor positiv effekt på å få folk til å tenke nytt og kreve endringer.


Be dagligvarekjedene droppe turbokylling

 
1 Start 2 Complete