Forby ville dyr i sirkus

5 October, 2020

I Norge er det forbudt med ville dyr på sirkus. Og etter en lang og seig kamp er det også blitt forbudt å bruke ville dyr i sirkus i Danmark, og de siste fire sirkuselefantene er endelig gått av med pensjon. Men det er ikke alle land som har kommet så langt. Derfor jobber Anima nå med å få innført et forbud mot bruken av ville dyr i sirkus i hele EU. 

Hjelp oss med å vise, at vi er mange, som tenker på dyrene. Vis din støtte – skriv under for et forbud mot ville dyr i sirkus.


Skriv under: Forby ville dyr i sirkus

 
1 Start 2 Complete

Livet bak sirkusmanesjen
Mange tror, at sirkusdyrene opptrer for gøy. Men virkeligheten er dessverre en annen. For sirkusdyrene er hard daglig trening, dårlige forhold og et stressende og høylytt publikum en del av hverdagen.

De naturlige omgivelsene er byttet ut med transportkasser, lange dager på veiene og innesperring i små bur. Dyrene lever på begrenset plass, og de fraktes rundt fra sted til sted. Noen kan være fanget ulovlig i naturen, mens andre oppdrettes og selges videre til andre sirkus. Dyrene tvinges til å utføre unaturlige tricks og kunstner både under den harde treningen og i sirkusmanegen, og det er mange eksempler på, hvordan dyrene blir slått, pisket og lenket. Å holde ville dyr i sirkus utgjør dertil en ekstrem fare for både trenere og publikum, da mennesker og dyr er meget tett på hverandre.

Historien om sirkusløven Jon
Her er løven Jon. Hele sitt liv har han brukt innesperret i et bur i et fransk sirkus. Hans klør er revet ut, og hans tenner er slipt helt ned til tannkjøttet. 

Hans tilstand er ikke til at ta feil av. Han veier kun omkring halvparten av, hva han burde veie, og er altså ekstremt underernært, og hans knokler stikker tydelig frem under pelsen. 

Han har dype sår på halen sin og store arr på kroppen. Og så er Jon holdt ulovlig, og det er ingen papirer på ham. Han brukes ikke til opptredener, men holdes i et bur og utnyttes utelukkende til reproduksjon!

Heldigvis ender historien for Jon ikke i det sirkuset. Han ble reddet. 

Med hjelp fra den franske organisasjonen One Voice og myndighetene i Normandie ble han beslaglagt i juni 2020 og skal aldri tilbake til et sirkus. Men mange andre dyr er ikke så heldige og må holde ut et helt liv kun for å underholde publikum. 

Få dager etter Jons redning lykkes One Voice å overta ytterligere fire løvinner, som også ble holdt i sirkuset. 

Sakene med Jon og løvinnene tas nå hele veien til retten og skal brukes til å presse på for et nasjonalt forbud mot bruken av ville dyr i sirkus i Frankrike. 

"Jons skader er et tegn på de grusomheter, han har lidd under i årevis. Den mishandlingen, han har holdt ut, er den samme for alle sirkusløver. De majestetiske dyrene er redusert til dukker og brukes utelukkende som underholdning," sier Muriel Arnal, grunnleggeren av organisasjonen One Voice. 

"Og selv den svake lovgivning, som eksisterer for å beskytte dem, overholdes ikke, fordi de ansvarlige myndighetene vender det blinde øye til. Sirkus er en måte å mishandle dyr på lovlig ... og som resultat dør de", slutter Muriel Arnal.

Forbud i Europa

Heldigvis har et stigende antall land i Europa av etiske- og dyrevelferdsmessige årsaker innført forbud mot bruken av ville dyr i sirkus. Størstedelen av alle land i EU har nå innført helt eller delvis forbud.

Selv om bruken av ville dyr i sirkus burde ha vært fortid for lengst, er det fremdeles land som Frankrike og Tyskland, som halter etter utviklingen.

Gi din underskrift og vis, at du står på dyrenes side sammen med oss. Og la oss sikre, at de ville dyrene kan leve et verdig liv i naturen eller reservater, hvor de aldri igjen tvinges til å opptre.                                                                                                                                                                                         


Skriv under: Forby ville dyr i sirkus

 
1 Start 2 Complete