Forby ville dyr i sirkus

16 April, 2020

I Norge og Danmark er det forbudt med ville dyr på sirkus, men det er ikke alle land som har kommet så langt. Derfor kjemper vi fortsatt for en verden der ingen elefanter, tigere eller aper fjernes fra sitt hjem og fraktes fra by til by i små lastebiler for å underholde oss mennesker. Neste mål er et forbud i hele EU. Hjelp oss å få politikerne til å forstå at vi er mange som bryr oss om dyrene. Skriv under på et forbud mot ville dyr på sirkus.


Skriv under: Forby ville dyr i sirkus

 
1 Start 2 Complete

Hvorfor skal det forbys?

Elefanter og sjøløver lever på sirkus under fullstendig unaturlig forhold som er meget belastende for dyrene. Elefanter lever i naturen i store familiegrupper og sammen vandrer de flere kilometer om dagen. Men på et omreisende sirkus tilbringes mesteparten av dagen innesperret i en trailer, hvor de ikke engang kan snu seg rundt.

Ramboline er ikke lengre i sirkus, da det er blitt forbudt i Danmark. men videoen viser hvordan hun hadde det og hvordan mange andre ville dyr i sirkus fremdeles lever triste dager. Vi må fortsette å kjempe for at alle ville dyr slipper ut av sirkus og den uakseptable behandlingenne. Nå venter Ramboline på å komme til en dyrepark hvor hun kan leve resten av sitt liv.

Mange land i Europa har innført forbud mot ville dyr på sirkus, men i bl.a. Tyskland, Frankrike og Spania nøler de fortsatt. Derfor er det stort behov for at resten av Europa legger press på disse landene.

For å fremme dyrevelferd, dyrehelse og folkehelse i Europa, anbefaler FVE at alle europeiske og nasjonale myndigheter forbyr bruk av ville pattedyr på omstreifende sirkus. Det er ingen mulighet for at deres fysiologiske, mentale og sosiale behov blir tilstrekkelig ivaretatt.

Den europeiske dyrlegeforening

La oss sammen redde de ville dyrene fra det marerittet det er å være sperret inne og måtte opptre. Gi oss en underskrift og vis at du står på dyrenes side. La oss sikre de
dyrene som nå er på sirkus kan leve verdige liv i reservater hvor de kan utfolde seg normalt.


Skriv under: Forby ville dyr i sirkus

 
1 Start 2 Complete