EU svikter totalt: dropper revolusjon av dyrelandbruket

19 October, 2023

EUs toppolitikere akter kun å gjennomføre en brøkdel av den etterlengtede revisjonen av EUs dyrevelferdslovgivning. Dette er klart etter at kommisjonens arbeidsprogram for 2024 nylig ble offentliggjort. Hvis EU dropper sine lovnader, vil det være en utilgivelig moralsk og politisk fiasko!

Vil du hjelpe med å snakke dyrenes sak i EU? 


Skriv under: Stopp mishandling i landbruket!

 
1 Start 2 Complete

I 2020 gikk mer enn 1,4 millioner EU-borgere sammen for en enkel budskap: End the Cage Age! Nå skulle det bli slutt med fikseringen av purker, kalvebinger og burhøner. I EU tok politikerne imot oppfordringen, og lovet å legge frem et lovforslag innen utgangen av 2023 om å fase ut bruk av bur og annen langtidsfiksering av dyr på europeiske landbruk.

Men nå viser det offentliggjorte arbeidsprogrammet – som lister opp lovforslagene EU-kommisjonen vil fremme før utnevnelsen av et nytt kommissærkollegium neste år – at oppgjøret med burene har blitt skubbet vekk. Kun en brøkdel av revisjonen av EUs dyrevelferdslovgivning, som skulle ha revolusjonert dyrelandbruket i alle 27 land, gjennomføres.

EUs løftebrudd vekker sterke følelser hos Anima:

«Det er uforståelig at makthaverne i EU plutselig er så ivrige etter å føre en status quo-politikk som skader dyr og at de er villige til å begå demokratisk svindel. Millioner av innbyggere har engasjert seg i høringsprosesser og innbyggerforslag med et tydelig krav om betydelig bedre forhold for dyr i landbruket», sier Camilla Dahlberg, kampanjeleder i Anima Norge og fortsetter:

"Hvis kommisjonen svikter sitt klare løfte og begraver revisjonen, vil det være en utilgivelig moralsk svikt for dyr, men også en politisk svikt for det europeiske demokratiet. Hundrevis av millioner av dyr vil fortsette å lide i industrielt landbruk, og innbyggernes tillit til EU-systemet vil bli totalt undergravd.»

Den varslede revisjonen skulle bestå av fire nye, direkte gjeldende forskrifter. Arbeidsprogrammet avslører at politikerne i EU-kommisjonen nå kun har i tankene å foreslå nye regler på transportområdet og dermed utelate det langt mer omfattende regelverket som skulle oppfylle løftet om et burfritt landbruk.

I tillegg til det lovede forbudet mot bur, kunne revisjonen blant annet ha ført til et forbud mot hurtigvoksende slaktekylling. Et slikt forbud vil påvirke seks milliarder kyllinger årlig.


Skriv under: Stopp mishandling i landbruket!

 
1 Start 2 Complete