Vanvittig mishandling av fugler

17 December, 2019

For å produsere Foie Gras tvangsfôres ender og gjess brutalt. Maten stappes ned i halsen til fuglen med et rør som i noen tilfeller er smurt med motorolje.

Dette gjør leveren syk og den eser opp til ti ganger normal størrelse. Det er dette som er "delikatessen" Foie Gras, som vi kjenner den fra eksklusive menyer. Selv om dyrene lider, fortsetter luksusrestauranter å servere Foie Gras. Hjelp oss med å overbevise dem om å stoppe ved å skrive under her:


Skriv under: Stopp tvangsforing av ender og gjess

Rystende video
Disse avsløringene kom for en dag da en dyrevenn gikk undercover for å vise dyrenes hverdag. De som selger gåselever sier at dyrene har det bra. Men bildene viser noe helt annet.

”Det er hard kost å se disse bildene. Det er dyr som blir kastet ned fra lastebiler. Slanger med motorolje tvinges ned i halsen på endene fire ganger daglig. Hauger av døde gjess ligger strødd rundt søppelkassene. Det blir ikke verre enn dette” sier kommunikasjonsrådgiver Aslaug Mølstad.

Fakta om Foie Gras
Foie Gras betyr fettlever. Tidligere var det gjess, men nå er produksjonen nesten utelukkende basert på ender. For at produktet skal kunne kalles Foie Gras, krever fransk regelverk tvangsfôring, også kalt "gavage".

Produksjon
De første ukene gis det unormalt store mengder fôr slik at spiserøret skal utvides og forberedes på tvangsfôring. Fuglen lever ca. 12 uker og de siste 17-30 dagene består av tvangsfôring. Målet er at leveren skal ese ut opp imot ti ganger sin normale størrelse. Dette foregår ved at fet maisgrøt tvinges ned i spiserøret 2-4 ganger om dagen via en lang slange. Deretter pumpes fôret inn i fuglen ved hjelp av en lufttrykkspumpe. Risiko for dødlig leverruptur er høy, samt skade på spiserøret og indre organer, kvelning, heteslag og brutal håndtering når fuglen holdes fast gjør at mange fugler dør før slakt.

I mange tilfeller under tvangsfôringen står fuglene i trange, mørke bur, slik at de ikke skal rømme når det er fôringstid og at de bruker minst mulig energi.

Hvor produseres Foie Gras?
Over 70% av produksjonen foregår i Frankrike. 23 av 28 EU land har forbudt produksjon, mens import og salg fortsatt er lov, deriblant Norge. I New York, California, Chicago, San Paulo, India og Israel er både salg og produksjon forbudt.

Det hjelper å kjempe

Dyrevernere har lenge kjempet mot salg og import av gåselever og listen over virksomheter som unngår Foie Gras blir stadig lengere.

Flertallet av hoteller, dagligvare butikker og restauranter sier nei til Foie Gras. Så det nytter når dyrevenner tar saken i egne hender.

Lidelse på menyen
Anima har vært i kontakt med flere restauranter med Foie Gras på menyen, men det har vært vanskelig å få til en konstruktiv dialog da de fleste ikke er interessert i å snakke om dette. Noen sier de vil servere det så lenge det er lovlig, andre opplever etterspørsel og vil derfor servere, og mange velger å ikke besvare vår gjentatte henvendelser.

”Det er avskyelig å se fugler bli plaget på denne måten og virksomhet som velger å lukke øynene for denne brutale dyremishandlingen, bør skamme seg. Mange Norske spisesteder har allerede fjernet Foie Gras fra sine menyer og importen til Norge har falt betraktelig. Men vi holder presset oppe inntil Foie Gras er historie.” sier Aslaug Mølstad.

Dobbeltmoral
Med disse ferske undercover-avsløringene ønsker vi å opplyse forbrukere, politikere og media om virkeligheten på en Foie Gras farm. Med import og salg bidrar vi til å opprettholde produksjonsmetoder vi selv har forbudt. Er det greit med dyremishandling så lenge det ikke skjer i vår egen bakgård? Anima ønsker å sette søkelyset på denne dobbeltmoralen og håper at Norge kan gjøre som New York har gjort – forbud mot både produksjon, salg og import.

Ingen dyr fortjener å leve innesperret i metallbur i mørke fjøs, uten å kunne strekke ut vingene. Men her dør gjess og ender daglig av behandlingen og overbelastningen fra tvangsfôring, og kommer til å gjøre det så lenge norske butikker og restauranter selger Foie Gras.

Din stemme teller
Derfor er det viktig at vi får Foie Gras helt vekk fra norske menyer. Send et tydelig signal til virksomhetene som fortsatt servere foie gras. Skriv under på løftet nedenfor. Vis at du ikke vil sette bena innenfor deres restaurant, hvis de fortsetter og selge Foie Gras!


Skriv under: Stopp tvangsforing av ender og gjess

Vanvittig mishandling av fugler

For å produsere foie gras tvangsfores ender og gjess brutalt. Maten stappes ned i halsen til fuglen med et rør som er smurt med motorolje. Dette gjør leveren syk og eser 10 ganger normal størrelse. Det er dette som er delikatessen foie gras, som vi kjenner den fra eksklusive menyer.