Slik produseres egg i Norge

Slik produseres egg i Norge. Historien bak eggene du finner i butikken

Moderne eggproduksjon er langt fra det idylliske glansbildet vi ofte ser for oss. Mange har nok et bilde av høner som går fritt på tunet, men det er langt fra virkeligheten. I butikken kan du kjøpe egg fra høner i bur, frittgående høner eller økologiske høner. Bare de økologiske hønene har krav på å være ute. Resten av hønene lever hele livet inne.

EGG FRA HØNER I BUR

40% av hønene i landbruksindustrien er innesperret i bur. Det vil si at vi har 1.6 millioner høner i bur i Norge. Burhøner har ekstremt lite plass å beve seg på. Plassen til omtrent et A4-ark er alt de har.

Burene er laget av netting og hønene slipper aldri ut av buret. De får aldri kjenne sola mot kroppen eller gress under føttene. Det er ikke krav om dagslys i den store produksjonshallen med burrekker.

Hønene har svært begrenset mulighet til å utleve naturlig atferd i buret. Burlivet gjør dem stresset og av ren frustrasjon plukker de ofte fjær både av seg selv og andre høner i buret. 

Livet til hønene starter på et samlebånd. Eggene blir klekket på et rugeri og kyllingene får aldri sett moren sin.

EGG FRA FRITTGÅENDE HØNER

Også frittgående høner lever trangt og tilbringer hele livet inne i en stor fabrikklignende hall. Her går de i flokker på mange tusen dyr. Det kan være 9 høner per m2. Teknisk sett er hønene frittgående fordi de ikke er innesperret i bur. Likevel er det så trangt i hallen at høna har begrenset med bevegelsesmulighet.

EGG FRA ØKOLOGISKE HØNER

Bare 5% av eggproduksjonen er økologisk. I produksjon av økologiske egg kan det være 6 høner per m2, og det skal være adgang til et uteareal på 4 m2 per høne. Hønene går i flokker på opp til 3000 individer. 

PROBLEMER MED ALLE TYPER EGGPRODUKSJON

På tross av forskjellene på de tre produksjonsformene er det problemer som er felles for alle tre.

HANEKYLLINGER

I eggindustrien blir alle hanekyllinger drept umiddelbart etter klekkingen fordi de er verdiløse for produsentene. De legger ikke egg og det lønner seg ikke å fôre dem opp til slakt. 

I Norge blir 3.5 millioner hanekyllinger drept hvert år bare få dager etter de blir klekket. Rundt 2.5 millioner av dem blir drept ved såkalt maserasjon. Her blir de skåret i fillebiter av roterende knivblader. Dette foregår uten bedøvelse. Det er også lovlig å gasse dem ihjel.

GAMLE HØNER

Alle høner i eggindustrien blir drept når de er cirka 18 måneder gamle. På det tidspunktet legger de ikke like mange egg som før og derfor er det ikke lønnsomt å beholde dem. Hønene blir drept med gass og blir typisk brukt i produksjon av sement og fyringsolje.