Over 880 000 krever globale tiltak mot pelsdyrhold!

20 October, 2021

I dag har det blitt levert inn over 880 000 underskifter til G20 lederene, med et opprop om å stoppe den grusomme og dødelige pelsindustrien globalt. Etter spredningen av COVID-19 på hundrevis av minkfarmer over hele verden, oppfordres verdenslederne til å offentlig erkjenne at pelsdyrhold må opphøre for å beskytte folke- og dyrehelsen.

Koalisjonen, Fur Free Alliance, overleverte i dag mer enn 880.000 underskrifter til Italias G20 -delegasjon, med oppfordring til raske globale tiltak mot pelsdyrhold på det kommende G20 -toppmøtet i Roma senere denne måneden. 

Mink er svært utsatt for COVID-19, som sprer seg raskt i intensive pelsdyrfarmer som ofte avler mange tusen dyr under trange, uhygieniske og stressende forhold. Siden april 2020 har over 440 minkfarmer blitt rammet av koronavirus i 12 land i Europa og Nord-Amerika, millioner av mink har blitt smittet og slaktet som et resultat, og antallet fortsetter å stige.

Helsemyndigheter, som Verdens helseorganisasjon, har advart om at minkfarmer er en COVID-19-risiko for mennesker og dyreliv. I tillegg har forskere uttrykt bekymring om at minkrelaterte variantvirus kan redusere effekten av vaksiner.

Til tross for alvorlige bekymringer for folkehelserisikoen har de fleste pelsproduserende land tillatt intensiv minkavloppdrett å fortsette. G20 -toppmøtet i Roma er den ideelle muligheten for globale ledere til å erkjenne risikoen forbundet med pelsdyrhold, og til å iverksette presserende tiltak for å avslutte industrien.

Jeanett Dahlberg, Organisasjonsrådgiver i Anima, sier: “Utbrudd av koronavirus på minkfarmer viser at de forferdelige og uakseptable forholdene på pelsdyrfarmer gir perfekt grobunn for at et virus kan spre seg og mutere. Vi oppfordrer verdens ledere til å erkjenne risikoen for pandemi som er forbundet med pelsindustrien, og iverksette de nødvendige tiltakene for å stenge industrien for godt, så raskt som mulig.”

COVID-19-krisen rammet en industri som allerede var i sterk nedgang. I løpet av de siste to tiårene har tjue land gjort grep for å begrense eller forby oppdrett av dyr for pels, fordi det er grusomt, utdatert og unødvendig. For å imøtegå forbrukernes krav til etiske produkter, slutter også stadig flere designere å bruke pels i sine produkter. De siste årene har det vært et bratt fall i prisene på pels og lagerbeholdninger av pels som ikke har blir solgt.   

På vegne av støttespillere rundt om i verden oppfordrer vi alle pelsproduserende land til å iverksette presserende tiltak for å stenge denne døende industrien og G20-lederene til å offentlig erkjenne at pelsdyrhold må stoppes. Gitt de enorme lidelsene dyrene utsettes for på intensive pelsfarmer og den reelle trusselen om virusmutasjoner samt risikoen for virusoverføring fra dyr til menneske, er det på tide at pelsdyrhold nå blir en del av fortiden.