Ingen dyr skal lide for underholdningens skyld

25 May, 2021

Selfies med en liten løveunge, hyggelig ridetur på en elefant eller en magisk svømmetur med en smilende delfin? 

Å oppleve ville dyr tett på er en drøm for de fleste. Dyrene ser søte og glade ut når de hopper, danser og løper for publikum. Men sannheten er at dyrene i underholdnings- og turistindustrien lever under ekstremt tøffe forhold, når lyset slukker og publikum drar hjem. 

Dyrene i underholdningsindustrien lever under horrible forhold og hver dag tvinges de ー helt unødvendig ー til å opptre for å underholde turister og publikummere rundt om i verden mot deres vilje og med enorme konsekvenser for dyrene

Du kan hjelpe med å sette en stopper for dyrenes lidelse i turisme- og underholdningsindustrien. 

Skriv under og krev at ingen dyr i fremtiden skal måtte lide for underholdningens skyld. 


Si nei til "underholdning" med dyremishandling!

Les om konsekvensene for dyrene underー og hva du selv kan gjøre for å hjelpe dem.

Ingen dyr skal lide for underholdningens skyld

Anima har i mange år jobbet for å skape bedre vilkår for dyrene i turisme- og underholdningsbransjen.

Vi har blant annet fokusert på:

  • Å sikre et forbud mot bruk av ville dyr i sirkus i Danmark (innført i 2018 etter årelangt press) ー nå arbeider vi målrettet for et forbud i EU.
  • Å samarbeide med norske reiseselskaper om å slutte med å sende gjester til delfinparker. Se våres delfinariefri liste her.
  • Å få et permanent forbud mot å holde delfiner og hvaler i delfinarier i Europa.
  • Å få et permanent forbud mot tyrefekting i EU
  • Å opplyse forbrukere og turister om dyrenes forhold i industrien
  • Å sette fokus på de mer oversette områdene av industrien, slik som elefantridning, krokodillefarmer, klapping av løveunger og selfies med ville dyr i fangenskap.

Hva er problemet?

Delfiner og spekkhuggere

Selv om delfiner fra naturens side alltid smiler er de enormt ulykkelige i fangenskap. De er ville dyr som hører til i havet. 

En spekkhugger kan i naturen svømme 150 km. om dagen, men i fangenskap må den svømme i evige sirkler.

Dyrene utsettes for intensiv trening. For å få delfiner til å utføre kunster som å hoppe igjennom ringer anvendes i en blanding av belønning og straff. Den mest vanlige straffen er å sulte dyrene eller isolere dem fra andre dyr. Når dyrene er sultne, vil de utføre kunster for å få mat, ikke fordi de har lyst.

Delfiner i fangenskap er kjent for å skade seg selv på grunn av kjedsomhet, frustrasjon og stress som følge av den harde treningen, berøring og stress fra publikum. 

Mange blir blinde av alltid å svømme i klor, og de dør mange år tidligere enn de ville gjort i naturen. Fordi bassengene ikke er dype blir også delfinene evig skåldet i solen.

For å gjøre delfiner og spekkhuggere mer medgjørlige gis de sterk medisin. Bivirkninger ved å bruke disse medikamentene kan være angst, selvskading, sterk avhengighet og i noen tilfeller kan det øke aggressiv atferd.

Anima er medlem av Dolphinaria-Free Europe. Gjennom koalisjonen legger vi internasjonalt press og samarbeider med organisasjoner i hele Europa for at delfinarier skal høre fortiden til.

Ville dyr i sirkus

Hverdagen for dyrene i sirkus er ikke gøy. Dyrene lever under ekstremt harde forhold når lyset slukker, og publikum går hjem.

Dyrene se kanskje søte og glade ut når de hopper, danser og løper for publikum, men bak dette ligger det ofte hard trening, fysisk og psykisk avstraffelse, innesperring og bedøvelse. Hver dag skal de opptre foran et hoiende publikum og blitzende kameraer med risiko for å utvikle stress og angst.

Hverdagen og treningen kan innebærer isolering, sult, trusler og vold når de presses til å utføre triks.

De store ville dyrene som løver, tigere, bjørner og elefanter er på ingen måter egnet til et liv i bur og i manesjen, og de har ingen mulighet for å utleve deres naturlige instinkter.

Tyrefektning

Tyrefektning er aldri en rettferdig kamp. Før og under forestillingen mishandles oksene, så de er lettere å drepe. F.eks. får dyrene våte aviser i ørene, vaseline i øynene som blender dem og bomull i neseborene, slik at de har vansker med å puste.

Oksen får stukket et spyd i nakken og holdes i mørke før han slippes ut i arenaen. Som oftest dør ikke oksen av det første stikket, men jages rundt i manesjen lenge og i store smerte. Han kan fortsatt være bevisst når hans ører eller hale etter kampen skjæres av som trofeer.

Elefantridning

Selv om elefanter er store og sterke dyr, er deres rygger ikke bygget til å bære rundt på mennesker.

Elefantene fjernes fra deres mødre som unger. Noen er født i fangenskap, mens andre fanges i feller i naturen. Så begynner en prosess med å bryte ned dyrene mentalt for å tvinge dem til å adlyde. Noen steder i verden kalles metoden phajaan - elefantknusning.

Under trening blir elefantene bundet, sperret inne og slått igjen og igjen. De kan også bli nektet søvn og væske. Til slutt er dyrene så livredde for å bli slått at mennesker kan få dem til å gjøre nesten hva som helst. 

Elefantene tvinges til å arbeide hele dagen og mange får ofte ikke tilstrekkelig med mat eller hjelp fra dyrleger. Mange elefanter blir skadet av det harde arbeidet og den psykiske volden. 

Slik fortsetter deres liv til de er utslitte.

Hva kan du gjøre?

Dyrene hører ikke til blant blitzende kameraer, høylytte klappsalver og utstrakte hender som klapper og drar i dem. De hører ikke til i en hverdag med hard trening, fysisk og psykisk overlast, utsulting og medisinering. De fortjener ikke et liv hvor de stjeles fra naturen, og deres unger stjeles fra dem. De hører ikke til i bur og på små områder hvor de ikke kan leve ut deres naturlige instinkter.

Du kan hjelpe dyrene til å få et bedre liv:

1. Støtt ikke industrien

Så lenge det er turister og publikum som vil betale for å se dyrene i fangenskap holdes det  liv i industrien. Derfor er det beste du kan gjøre på dine reiser å si nei takk til tyrefekting, delfinparker, sirkus med ville dyr og annen underholdning hvor dyr lider.

2. Opplev dyrene i naturen

Det finnes masser av måter å oppleve ville dyr på, uten at dyrene behøver å lide i fangenskap og tvinges til å underholde. Fotosafari er et godt eksempel, som både kommer dyr og mennesker til gode. 

Dyrevennlig turisme er veien videre, og hvalsafari står nå for en større inntjening enn hvalfangst. 

3. Skriv under og gi et løfte om at du vil være en dyrevennlig turist.

Du kan være med på å gjøre en forskjell for dyrene. Skriv under for at dyrene i underholdningsbransjen kommer ut av manesjen, bassengene og burene og ikke lengre skal leve liv hvor de tvinges til å opptre. 


Si nei til "underholdning" med dyremishandling!